بسم الله

مصطفا آمده تا منجی دلها بشود
آمده تا گره از کار بشر وا بشود

رحمت واسعه اش بعد جهانی دارد
با دلش آمده آئینه دریا بشود


خلق دلمرده فقط معجزه لازم دارد
هر نفس آمده اعجاز مسیحا بشود

نیل جهل است سر راه و محمد(ص) باید
باعث حیرت صدباره موسی بشود


با نگاهش چو گلستان بشوند آتش ها
چون خلیل آمده تا قاتل بت ها بشود

شانه های پسر آمنه(س) در بیت خدا،
نردبان علی(ع) عالی اعلا بشود

ابتر است آنکه نفهمیده محمد(ص) اصلا؛
آمده تا پدر کوثر والا بشود

که خدا خواسته از آل محمد(ص) یک مرد
پا گذارد به جهان ، محشر کبری بشود

و دلش خواسته تا پرچم عشقش هرجا
با قیام پسر فاطمه(س) برپا بشود

ما دخیل حرم سبز نبوت شده ایم
هر چه امضا بکند حضرت زهرا(س)، بشود

ح.م